skip to Main Content

CIP I MF UNZE: Posjeta kompaniji WOOD Team Visoko

  • 31. Januara 2022.

U cilju obezbjeđevanja nesmetane saradnje i planirane prakse studenata odsjeka Dizajn i Tehnologije u Drvopreradi (DTD) a u sklopu pilot projekta dualnog modela studija u projektu DUALSCI– Jačanje kapaciteta za implementaciju dualnog obrazovanja u sektoru visokog obrazovanja u BIH (Erasmus+…

CIP I MF UNZE: Posjeta kompaniji Eurometali Doboj-Jug

  • 31. Januara 2022.

Saradnja Mašinskog fakulteta i Centra za inovativnost i preduzetništvo UNZE sa kompanijom Eurometali Doboj-Jug traje od samog osnivanja kompanije. Od nekadašnjeg uglavnom logističkog centra metalnih proizvoda za regiju Tešanj kompanija Eurometali svakim danom izrasta u respektabilnog proizvođača i prerađivača čeličnih…

CIP I MF UNZE: Praktična nastava u firmi Derubis Yachts u Vitezu

  • 24. Novembra 2021.

U nastavku realizacije praktične nastave za studente Mašinskog i Politehničkog fakulteta u akademskoj 2021/22 godini, a koja je ove akademske godine kroz projekt Erasmus+ - DUALSCI podignuta na značajno viši nivo, na odsjecima Proizvodni biznis (II godina), Dizajn i Tehnologije…

RAZGOVORI SA PRIVREDNICIMA VITEZA I TRAVNIKA O DUALNOM OBRAZOVANJU

  • 22. Juna 2021.

U sklopu praktične nastave studenata Mašinskog fakulteta Univerziteta u Zenici koja se godinama održava u kompanijama Poslovne zone 96 Vitez i regiji Srednje Bosne, prof.dr D.Petković imao je  nekoliko sastanaka sa privrednicima. Tema koja je dominirala u ovim razgovorima bila…

DUALSCI – RAZGOVORI SA PRIVREDNICIMA TEŠNJA O DUALNOM OBRAZOVANJU

  • 22. Juna 2021.

Nakon praktične nastave sa studentima Mašinskog i Politehničkog fakulteta Univerziteta u Zenici prof.dr Darko Petković je imao sastanak sa privrednicima koji su bili ili su sada vodeći menadžeri kompanija u Tešnju na temu razvoja dualnog obrazovanja u BiH. Profesor Petković…

PRAKTIČNA NASTAVA ZA STUDENTE U KOMPANIJAMA KRISTAL I PALAVRA FURNIRI

  • 22. Juna 2021.

Praktična nastava za studente Mašinskog fakulteta odsjeka Opšte mašinstvo (OM) i Dizajn i tehnologije u drvopreradi (DTD) održana je u fabrikama KRISTAL Vitez i PALAVRA furniri Bila. Domaćin studentima na predmetima Proizvodni sistemi i Logistika, CNC tehnologije i Preduzetništvo bio…

PRAKTIČNA NASTAVA ZA STUDENTE U KOMPANIJAMA HIFA-OIL I PROCESS

  • 22. Juna 2021.

Drugi dan praktične nastave u druge dvije tešanjske firme nastavljen je najprije u kompaniji HIFA-Oil. Domaćin studentima Mašinskog i Politehničkog fakulteta na predmetima Proizvodni sistemi i Logistika, CNC tehnologije i Preduzetništvo bio je dr.Venan Hadžiselimović, izvršni direktor za marketing kompanije…

PRAKTIČNA NASTAVA ZA STUDENTE U TEŠNJU

  • 22. Juna 2021.

Nakon više od godinu dana pauze u realizaciji praktične nastave za veći broj studenata zbog pandemije virusa corona ista je nastavljena 07.06.2021 praktičnom nastavom u dvije tešanjske firme. Prva je bila firma Eurometali koja je dio grupacije Hifa-Oil i koja…

POSJETA POLITEHNIČKOM UNIVERZITETU TIRANA

  • 7. Juna 2021.

Višednevna radna posjeta univerzitetima u Albaniji nastavljena je na jednom od najvećih albanskih univerziteta: Politehničkom univerzitetu u Tirani. Domaćini na Politehničkom univerzitetu Tirana (PUT-www.upt.al) bili su prof.dr Genci Sharko, prodekan Elektrotehničkog fakulteta i ex.dekan Mašinskog fakulteta prof.dr Andoqan Londo. Prof.…

Back To Top