skip to Main Content

PRAKTIČNA NASTAVA ZA STUDENTE U TEŠNJU

PRAKTIČNA NASTAVA ZA STUDENTE U TEŠNJU

Nakon više od godinu dana pauze u realizaciji praktične nastave za veći broj studenata zbog pandemije virusa corona ista je nastavljena 07.06.2021 praktičnom nastavom u dvije tešanjske firme. Prva je bila firma Eurometali koja je dio grupacije Hifa-Oil i koja se na BH tržištu pored značajne uloge u sektoru prodaje metalnih polufabrikata sve više pojavljuje i kao proizvođač. Naime, razvojni koncept  fabrike na lokaciji Doboj-jug je sve veći ulazak u različite proizvodne tehnologije (presovanje, rezanje, zavarivanje i dr.) čime se paleta proizvoda koje Eurometali proširuje a sa druge strane stiče se i značajna dobit od povećane vrijednosti prodatih proizvoda.

Doamćini u tvornici bili su direktor Jasmin Subašić, dipl.ecc i Almir Plančić tehnolog koji su studentima Mašinskog i Politehničkog fakulteta, detaljno pokazali sve kapacitete fabrike. Težište praktične nastave bilo je na unutrašnjoj logistici te osnovama CNC programiranja za laserske tehnologije rezanja. Drugi dio praktične nastave slijedio je zatim u poslovnom sistemu POBJEDA Tešanj – Ovo je jedan od najstarijih poslovnih sistema u Tešnju i svakako simbol tešanjske industrije. Najvažniji  proizvodi su pumpe za automobilsku industriju mada se rade i pumpe za druge različite namjene (pumpe za poljoprivrednu mehanizaciju, traktore, kamione i dr.).

Visoka preciznost, složenost i kvalitet elemenata koji se rade u Pobjedi su osnovne karakteristike mašinske obrade koja prati zahtjeve poznatih naručilaca proizvoda kao što su Mercedes, VW, Audi, Iveco i dr. poznati automobilski brendovi. Nakon pozdravnih riječi izvršnog direktora Armina Ćostovića slijedilo je predstavljanje firme i prikaz osnovnih proizvoda nakon čega su studenti sa fabričkim instruktorima obišli sve faze proizvodnje. U Pobjedi težište praktičnog dijela nastave bilo je na CNC mašinskim tehnologijama obrade metala rezanjem kao i rješenja unutrašnje logistike. Cijelo vrijeme posjete sa studentima je bio pored fabričkih saradnika i v.a. mr Emir Đulić. Nakon završetka praktične nastave studenti su imali priliku da posjete i tešanjsku tvrđavu.

Back To Top