skip to Main Content

DUALSCI – RAZGOVORI SA PRIVREDNICIMA TEŠNJA O DUALNOM OBRAZOVANJU

DUALSCI – RAZGOVORI SA PRIVREDNICIMA TEŠNJA O DUALNOM OBRAZOVANJU

Nakon praktične nastave sa studentima Mašinskog i Politehničkog fakulteta Univerziteta u Zenici prof.dr Darko Petković je imao sastanak sa privrednicima koji su bili ili su sada vodeći menadžeri kompanija u Tešnju na temu razvoja dualnog obrazovanja u BiH. Profesor Petković je predstavio Erasmus+ projekt DUALSCI – Strengthening capacities for implementation of dual education in BH higher education – Jačanje kapaciteta za implementaciju dualnog obrazovanja u sektoru visokog obrazovanja u BIH te pregled nove opreme i potencijala MF UNZE. Predstavio je model dualnog obrazovanja u zemljama EU kao i zemljama regiona Balkana (WBC) te trendove u ovom sektoru u obrazovanju širom Evrope. Posebno se diskutovalo o obavezama privrednih sistema u organizaciji ovakvog studija te zakonskom okviru koji sve to treba da prati. Razmotren je Zakon o dualnom obrazovanju koji je donijela Srbija kao jedina u regionu te prijedlog Zakona o dualnom obrazovanju za visoko obrazovanje u ZDK koji je nastao u projektu Dualsci. Kasim Kotorić, dugogodišnji direktor Pobjede naglasio je da je imao priliku da vidi vrlo dobar model u praksi na Univerzitetu u Bilefeldu koji stimuliše i kompanije za ulazak u ovaj model studija jer se preko agencija za zapošljavanje sredstva namjenjena za prekvalifikacije usmjeravaju u dualni studij. U tom smislu je naglašeno da se u projektu Dualsci mora ostavariti jače uključivanje privrednih komora koje taj transfer dobre evropske prakse trebaju da naprave prema kompanijama. Izvršni direktor kompanije Pobjeda ing. Armin Ćostović, direktor drvoprerađivačke firme Process kao i direktor Eurometala ecc. Jasmin Subašić iskazali su jasnu opredjeljenost svojih kompanija da budu dio takve priče u budućnosti u Tešnju.

Back To Top