skip to Main Content

RAZGOVORI SA PRIVREDNICIMA VITEZA I TRAVNIKA O DUALNOM OBRAZOVANJU

RAZGOVORI SA PRIVREDNICIMA VITEZA I TRAVNIKA O DUALNOM OBRAZOVANJU

U sklopu praktične nastave studenata Mašinskog fakulteta Univerziteta u Zenici koja se godinama održava u kompanijama Poslovne zone 96 Vitez i regiji Srednje Bosne, prof.dr D.Petković imao je  nekoliko sastanaka sa privrednicima. Tema koja je dominirala u ovim razgovorima bila je razvoj dualnog obrazovanja u BIH. Prof. Petković je predstavio dosadašnje rezultate projekta  Erasmus+ DUALSCI – Strengthening capacities for implementation of dual education in BH higher education – Jačanje kapaciteta za implementaciju dualnog obrazovanja u sektoru visokog obrazovanja u BIH.  U razgovoru se govorilo o modelu dualnog obrazovanja u zemljama EU kao i zemljama regiona Balkana (WBC). Najviše pažnje je privukala tema o obavezama privrednih sistema u organizaciji ovakvog studija (ko plaća fabričke mentore, kakve ugovore sklapaju i sa kim fabrički mentori, ko bira fabričke mentore, i dr.), kakav je zakonski okvir koji sve to treba da prati, sa kim ugovor potpisuju studenti i sl.. Ispred kompanije KRISTAL razgovorima su prisustvovali Nikola Franjić, vlasnik, ing. Kristijan Žepačkić i dipl.ing. Miroslav Stjepanović a ispred kompanije FRANKSTAHL dipl.ing. Jozo Miškić, direktor. Ispred kompanije GS TM Travnik koja ima zavidno iskustvo u organizaciji dualnog studija u srednjskolskom obrazovanju razgovori su vođeni sa vlasnicom i direktorom ing.Snježanom Koepruner i izvršnim direktorom dipl.ing.Muamerom Trakom.

Back To Top