skip to Main Content

Praktikum 0 godišnja praksa studenata

  • 22. Oktobra 2020.

U sklopu obilježavanja Erasmus+ dana Katedra za industrijsko inzenjerstvo i CIM tehnologije i Centar za inovativnost i preduzetnistvo pripremili su i studentima i osoblju distribuirali informaciju o strucnoj nastavi studenata tehnickih fakulteta (MF i PtF UNZE) u poslovnim sistemima. Uzeta…

Mašinski fakultet Univerziteta u Zenici obilježio Erasmus

  • 17. Oktobra 2020.

Mašinski fakultet Univerziteta u Zenici koji je učesnik velikog broja Erasmus+ projekata sa više različitih aktivnosti obilježio je Erasmus nedelju. Zbog specifičnosti situacije u kojoj se nalazimo prednost je data on-line komunikaciji sa zaposlenima i studentima. Saglasno mjerama zaštite održane…

Jačanje kapaciteta za implementaciju dualnog obrazovanja u sektoru visokog obrazovanja u Bosni i Hercegovini (DualSci) – projekat u okviru programa Erasmus+

  • 16. Oktobra 2020.

Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo posebnu pažnju posvećuje međunarodnoj saradnji i jačem povezivanju sa evropskim partnerima u oblasti uspješnog pisanja, apliciranja i upravljanja EU projektima. Jačanje kapaciteta za implementaciju dualnog obrazovanja u sektoru visokog obrazovanja u Bosni…

KOMORA OBILJEŽILA ERASMUS DAN

  • 16. Oktobra 2020.

Privredna komora Republike Srpske, kао kоrisnik rаzličitih Еrаsmus prоgrаmа, obilježila je danas Еrаsmus dаn. Nа оvај nаčin Privredna komora Republike Srpske pridružuје sе visоkоškоlskim i оstаlim ustаnоvаmа kоје širоm sviјеtа оrgаnizuјu оvе vrstе prоmоtivnih аktivnоsti оd 15-17. оktоbrа 2020. gоdinе.…

Faculty of Medicine Foca promotes Erasmus day

  • 15. Oktobra 2020.

Today, on 15 October 2020, Faculty of Medicine Foca, University of East Sarajevo, promotes Erasmus Day as a beneficiary of various Erasmus programs. In this way, the Faculty of Medicine Foca joins higher education and other institutions that organize these…

MF UNZE: Prvi poziv za konferenciju Održavanje 2020

  • 20. Septembra 2020.

Na sedom sastanku Katedre za održavanje u 2020.godini usvojen je Prvi poziv autorima radova za VI konferenciju Održavanje 2020 (http://www.odrzavanje.unze.ba). Prvi poziv predstavljen je i na sjednici Naučno-nastavnog vijeća MF UNZE dana 14.07.2020. Predsjednik Naučnog odbora prof.dr D.Petković pozvao je…

Posjeta ski centru Ravna planina

  • 20. Septembra 2020.

U sklopu bogate saradnje koju ima Centar za inovativnost i preduzetništvo UNZE i redovnih aktivnosti Katedre za održavanje (KzO) njenih 11 članova posjetilo je Ski-centar Ravna planina (www.ski-rp.com)  na obroncima Jahorine gdje su im domaćini firme Majnex vlasnici ovog kompleksa predstavili isti…

Predstavljanje projekta DUALSCI u kompaniji Prevent Visoko

  • 20. Septembra 2020.

U sklopu diseminacije aktivnosti na projektu DUALSCI - Strengthening capacities for implementation of dual education in BH higher education – Jačanje kapaciteta za implementaciju dualnog obrazovanja u sektoru visokog obrazovanja u BIH (Erasmus+ program) šef projektnog tima UNZE prof.dr Darko…

Informacije iz regije o dualnom obrazovanju

  • 26. Maja 2020.

Dualno obrazovanje: Sledeća velika lekcija: https://www.youtube.com/watch?v=JbeEsvG1nAU Srbija: Dualno obrazovanje i zagarantovan posao: https://www.youtube.com/watch?v=JQHJgCMdo8w Dualno obrazovanje u Srbiji po austrijskom modelu: https://www.youtube.com/watch?v=SUGj9VQQBP0 Dualno obrazovanje u Hrvatskoj: https://www.youtube.com/watch?v=oFpN9JHNdk4 HINA-Forum o dualnom obrazovanju, Zagreb: https://www.youtube.com/watch?v=Y_yfOwKMMbI Dualno obrazovanje u srednjim školama u Republici Srpskoj:…

Back To Top