skip to Main Content

Prezentovani radovi iz oblasti dualnog obrazovanja na XII međunarodnoj konferenciji kvalitet 2021 u Neumu

Prezentovani Radovi Iz Oblasti Dualnog Obrazovanja Na XII Međunarodnoj Konferenciji Kvalitet 2021 U Neumu

Tradicionalna XII konferencija sa međunarodnim učešćem KVALITET 2021 – QUALITY 2021 održana je 16-19.06.2021. u Neumu u hotelu Sunce. Konferenciju već više od 20 godina zajednički organizuju i realizuju Mašinski fakultet Univerziteta u Zenici, Katedra za metrologiju Univerziteta u Erlagenu (Njemačka) i Asocijacija za kvalitet u BiH. Među više od 100 učesnika sa 70 radova našla su se i tri rada koja su direktnu korespodenciju imala sa projektom DUALSCI i to: rad pod naslovom ANALYSIS OF DUAL HIGHER STUDY PROGRAMMES IN GERMANY, AUSTRIA AND SPAIN AND RECOMMENDATIONS FOR WEST BALKAN COUNTRIES, autora ,dr.sc. Louise Sperl, World University Service – WUS Austria, Graz, Mag. Almir Adi Kovacevic, MA WUS Austria Graz i Prof.dr Darko Petković, Innovation and Entrepreneurship Centre at University of Zenica, koji je na engleskom jeziku saopšten u uvodnom dijelu programa kao jedan od pozivnih radova (tzv.key-note speaker). Prezenter je on-line bila dr Louisa Sperl. U sekcijama su saopštena još dva rada i to: ANALIZA ISPUNJENOSTI EU KRITERIJA ZA OBRAZOVANJE PRILAGOĐENO POTREBAMA TRŽIŠTA RADA ZDRAVSTVENIH RADNIKA U BOSNI I HRECEGOVINI (ANALYSIS OF FULFILLMENT OF EU CRITERIA FOR EDUCATION ADAPTED TO THE NEEDS OF THE LABOR MARKET OF HEALTHCARE PROFESSIONALS IN BOSNIA AND HRECEGOVINA), autora doc.dr Mirza Oruč i prof.dr Darko Petković kao i samostalni rad prof.dr Darka Petkovića pod naslovom RAZVOJ DUALNOG OBRAZOVANJA  NA  BIH  UNIVERZITETIMA  – JEDAN KORAK NAPRED I DVA NAZAD (DEVELOPMENT OF DUAL EDUCATION AT BIH UNIVERSITIES – ONE STEP FORWARD AND TWO BACK). Radovi su pobudili veliku pažnju učesnika jer je tema dualnog obrazovanja sve više prisutna kako u medijima tako i u obrazovanom sektoru te je i van sekcija bilo dosta diskusije o budućnosti ovog modela obrazovanja u BiH i regiji.

Na slijedećim linkovima možete pogledati prezentacije radova:

Quality Key note Spearl Kovacevic Petkovic

Petkovic dualni model

Final program 2021

Back To Top