skip to Main Content

CIP I MF UNZE: Posjeta kompaniji Eurometali Doboj-Jug

CIP I MF UNZE: Posjeta Kompaniji Eurometali Doboj-Jug

Saradnja Mašinskog fakulteta i Centra za inovativnost i preduzetništvo UNZE sa kompanijom Eurometali Doboj-Jug traje od samog osnivanja kompanije. Od nekadašnjeg uglavnom logističkog centra metalnih proizvoda za regiju Tešanj kompanija Eurometali svakim danom izrasta u respektabilnog proizvođača i prerađivača čeličnih proizvoda sa savremenim tehnologijama rezanja (plazma i CO2) kao i savijanja, presovanja i oblikovanja. U tom smislu su i studenti UNZE redovni posjetioci ove fabrike u okviru nastav ena predmetima Projektovanje tehnoloških procesa, Logistika i Proizvodni sistemi. U okviru priprema za nastavu u ljetnjem semestru akademske 2021/22 direktor CIP UNZE i profesor MF UNZE Darko Petković posjetio je kompaniju 24.01.2022. i razgovaro sa šefom za tehnologiju gosp. Almirom Plančićem. Kolega Plančić je predstavio ulaganja poslovnog sistema u nove mašine, opremu i tehnologije te spremnost da i u ljetnjem semestru Eurometali budu dio nastavne baze UNZE za izvođenje dualnog modela studija. Prof.Petković je predstavio dosadašnju realizaciju na MF UNZE u projektu DUALSCI– Jačanje kapaciteta za implementaciju dualnog obrazovanja u sektoru visokog obrazovanja u BIH (Erasmus+ program). Prof. Petković je predstavio i trenutno aktuelne projekte CIP I IDEA-labova fakulteta u Zenici kao i druge aktivnosti MF i CIP UNZE

Back To Top