skip to Main Content

POSJETA REKTORATU UNIVERZITETA U SKADRU

POSJETA REKTORATU UNIVERZITETA U SKADRU

Razvijena prekogranična saradnja Centra za inovativnost i preduzetništvo Univerziteta u Zenici nastavljena je aktivnostima pripreme novih projektnih aplikacija sa novim menadžmentom državnog Univerziteta „Luigj Gurakuqi“ u Skadru (Albanija). Domaćini delegaciji CIP UNZE koju su činili  direktor prof.dr Darko Petković te saradnici doc.dr Džafer Dautbegović i v.a.mr Emir Đulić bila je rektorica Univerziteta Skadar prof.dr Suzana B.Golemi sa svojim saradnicima. Nakon uvodnih predstavljanja i prikaza realizovanih projekata posebno se razgovaralo o iskustvima UNZE u projektima ekološkog inženjerstva, preduzetništva, iskustvima prjekta SRARE u kojem je nosilac bio Univerzitet Luarasi iz Tirane kao i razvoju dualnih studija na UNZE.  Prof. Petković je predstavio projekt DUALSCI– Jačanje kapaciteta za implementaciju dualnog obrazovanja u sektoru visokog obrazovanja u BIH (Erasmus+ program) dok je doc.dr Dautbegović predstavio aktuelne projekte iz ekologije MF UNZE kao i kompanije ALBA. Razgovarano je i o potencijalnim šansama za aplikaciju na program WBF kao i većoj saradnji sa privrednim subjektima kroz potencijalne studentske diplomske radove koji bi se realizovali kroz programe mobilnosti.

Back To Top