skip to Main Content

POSJETA UNIVERZITETU LUARASI TIRANA

POSJETA UNIVERZITETU LUARASI TIRANA

U okviru projekta How regional University Cooperation can improve business cooperation – ideas, challenges and expectations u okviru programa WBF- West Balkan Foundation upriličena je posjeta tima Centra za inovativnost i preduzetništvo Univerziteta u Zenici partnerskom univerzitetu LUARASI u Tirani (https://luarasi-univ.edu.al/). U delegaciji CIP UNZE bili su prof.dr Darko Petković, doc.dr Džafer Dautbegović i v.a.mr Emir Đulić. Domaćini delegaciji CIP UNZE bili su rektor Univerziteta Luarasi prof.dr Ethem Reka, prorektorica prof.dr Anni Dassho, prof.dr Indrit Baholli, dekan Fakulteta za IKT, mr.sc. Kino Buxelli, generalni menadžer univerziteta, I prof.dr Mateo Spaho, dekan Ekonomskog fakulteta. Nakon pozdravnih obraćanja I predstavljanja dva univerziteta razgovaralo se o realizaciji projekta odobrenog početkom 2020.godine “Strengthening Regional Academic and Research Exchange- SRARE” (linija 1- jačanje RDI). Rektor Univerziteta Luarasi prof.Reka istakao je prioritete razvoja univerziteta osnovanog 2003.godine te posebno naglasio značaj regionalne saradnje zemalja Zapadnog Balkana (WBC). Predložio je potpisivanje MoU dvaju univerziteta u toku nekoliko narednih mjeseci. Prof.Petković je predstavio aktivnosti i realizaciju CIP UNZE u prethodnih deset godina kao i najznačajnije projekte fakulteta Univerziteta u Zenici. Poseban naglasak dat je na projekt DUALSCI– Jačanje kapaciteta za implementaciju dualnog obrazovanja u sektoru visokog obrazovanja u BIH (Erasmus+ program) jer je oblast dualnog obrazovanja vrlo interesantna i za Albaniju. U tom sektoru prof.Petković je govorio o saradnji sa Univerzitetom u Draču i pocrtao želju za širenje ove saradnje i na Univerzitet Luarasi. Dogovoreo je da se u narednih mjesec dana razmjene projektni podaci kao i predlože potencijalni projekti i oblasti saradnje.

Back To Top