skip to Main Content

Dualno visoko obrazovanje i kratki ciklusi studija u panel diskusiji Poslovnog foruma menadžera 2020. u Bijelјini

Dualno Visoko Obrazovanje I Kratki Ciklusi Studija U Panel Diskusiji Poslovnog Foruma Menadžera 2020. U Bijelјini

U okviru Poslovnog foruma menadžera 2020. koji je održan 27. i 28. oktobra 2020. godine u Bijelјini, organizovana je i panel diskusija na temu „Razvoj dualnog visokog obrazovanja i kratkih ciklusa studija“ uz podršku Erazmus plus projekta „Jačanje kapaciteta u implementaciji dualnog obrazovanja u BiH visokom obrazovanju (DUALSCI)“ i programa „Evropska mreža preduzetništva Republike Srpske (EUNORS)“.

Panel diskusiji su prisustvovali predstavnici Univerziteta u Istočnom Sarajevu prorektor za lјudske i materijalne resurse prof. dr Srđan Lalić i doc. dr Nenad Marković sa Medicinskog fakulteta.

Panelu, koji je održan drugog dana Poslovnog foruma menadžera 2020. prisustvovali su i predstavnik Privredne komore Republike Srpske, direktor sektora za ekonomske i pravne poslove Dragana Kokot i predstavnik Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu mr Danilo Đokić.

Definisani su osnovni procesi i postulati sistema dualnog visokog obrazovanja, predstavlјeni su preliminarni rezultati istraživanja provedenog na teritoriji Republike Srpske među privrednim organizacijama. Sagledano je stanje dualnog obrazovanja u Republici Srbiji i studije kratkih ciklusa i procijenjen je potencijalni doprinos kratkih ciklusa studija i dualnog obrazovanja cjelokupnom sistemu obrazovanja u Republici Srpskoj.

Generalni pokrovitelј šestog izdanja Poslovnog foruma menadžera 2020. bili su Grad Bijelјina, pokrovitelј Vlada Republike Srpske, a partner Područna privredna komora Banja Luka.

Poslovni forum bio je posvećen osnovama biznisa, etičkog poslovanja, restrukturiranja organizacija, izazovima privrede u doba pandemije, kao i temama iz visokog obrazovanja – kratkim ciklusima studija i dualnom obrazovanju.

Back To Top