skip to Main Content

Šesta konferencija Održavanje 2020 na Mašinskom fakultetu UNZE

Šesta Konferencija Održavanje 2020 Na Mašinskom Fakultetu UNZE

Mašinski fakultet Univerziteta u Zenici organizira Šestu konferenciju ‘ODRŽAVANJE 2020.’ koja će se održati u Zenici 20-21. novembra 2020. godine.

Na dosadašnjim skupovima, koji su održani 2010., 2012., 2014., 2016. i 2018. godine prezentovano je više od 250 naučnih i stručnih radova od preko 500 autora i koautora, uz učešće brojnih učesnika iz privrede.

CILJEVI Konferencije:

okupljanje stručnjaka koji se bave održavanjem sredstava za rad, uređaja i sistema iz različitih aspekata i njihovo strukturno organizovanje,
saopštavanje rezultata istraživanja na području održavanja, kako teorijskih tako i praktičnih na osnovu savremenih iskustava i potreba privrede,
razmjena iskustava iz pratičnih aktivnosti održavanja,
transfer savremenih znanja iz područja metoda, tehnologija i opreme iz domena održavanja.

TEMATIKA Konferencije:

Konferencija će raditi na slijedeći način: plenarna sjednica (uvodni i pozivni radovi za globalne teme), simpozij (radovi po temama skupa) i po potrebi workshops (radni sastanci). Radovi obuhvataju slijedeće tematske oblasti:

Tehnologije održavanja
Pouzdanost i održavanje
Logistika u održavanju
Kvalitet i održavanje
Nadzor i dijagnostika
Menadžment i održavanje
Informacijski sistemi održavanja
Nove tehnologije u održavanju
Obrazovanje za održavanje
Dualno obrazovanje u sektoru održavanja
Ljudski resursi u održavanju
Asset management
Facility Management
Outsourcing
Upravljanje rizicima
Ekologija i održavanje
Upravljanje zalihama
Troškovi održavanja
Zaštita na radu i zaštita od požara
Pokazatelji uspješnosti održavanja
Trendovi u održavanju

Budući da je održavanje mašina, postrojenja i sistema jedan od bitnih uslova za funkcionisanje preduzeća, očekujemo da će skup dati poseban impuls daljeg razvoja privrede u Bosni i Hercegovini i šire.

U sklopu Konferencije ODRŽAVANJE 2020 održat će se okrugli sto na temu “POTENCIJALI I MOGUĆNOSTI ZA DUALNO OBRAZOVANJE INŽENJERA U OBLASTI ODRŽAVANJA”

Okrugli sto će se organizovati u okviru projekta DUALSCI – Jačanje kapaciteta za implementaciju dualnog obrazovanja u sektoru visokog obrazovanja u BiH i okupit će veliki broj relevantnih predstavnika poslovne i akademske zajednice, Bosne i Hercegovine, regiona i Evrope. Veoma je značajno ukazati na potrebu daljeg unapređenja obrazovanja u saradnji sa privrednim subjektima na bazi praktičnih znanja i jačanja kompetencija završenika.

Ovu konferenciju podržao je značajan broj privrednih subjekata.

Back To Top