skip to Main Content

Erasmus week Mostar, October 15th to 17th

Erasmus Week Mostar, October 15th To 17th

Sveučilište u Mostaru, kao jedan od sudionika projekta „Jačanje kapaciteta za provedbu dualnog obrazovanja u visokom obrazovanju u Bosni i Hercegovini DUALSCI“ obilježilo je i promoviralo ovaj projekt u petak, 16. listopada 2020. godine na Fakultetu strojarstva, računarstva i elektrotehnike. Aktivnost je održana u okviru obilježavanja Erasmus tjedna odnosno Erasmus Dana koji se ove godine obilježavaju od 15.-17. ovog mjeseca.

Predstavljanju projekta sudjelovali su članovi projekta kao i Uprava Fakulteta. Darko Šunjić je Istaknuo ciljeve ovog projekta koji uključuju bolje kompetencije studenata te veću suradnju s realnim sektorom, povećanje broja zaposlenih studenata nakon studija, stvaranje zakonskog okvira za provedbu ovog projekta.

Prof. dr. sc. Remzo Dedić, prodekan za znanost i koordinator za međunarodnu suradnju na Fakultetu strojarstva, računarstva i elektrotehnike Sveučilišta u Mostaru, istaknuo je važnost ovog i sličnih projekata koje Sveučilište u ovom trenutku realizira. Osim toga, dotaknuo se i teme mobilnosti studenata koje uključuje Erasmus+.

Luka Šaravanja je govorio o ciljevima projekata KnowHub i IC-Smed te o opremi koja će se kupiti predviđenim novcima projekata.

O projektima KnowHUB I DUALSCI se može naći više informacija na web stranici FSRE.

Back To Top