skip to Main Content

CIP I MF UNZE: POSLOVNI RAZGOVORI SA MENADŽMENTOM KOMPANIJE HIFA-OIL

CIP I MF UNZE: POSLOVNI RAZGOVORI SA MENADŽMENTOM KOMPANIJE HIFA-OIL

Direktor CIP UNZE prof.dr Darko Petković i dekan MF UNZE prof.dr Fuad Hadžikadunuć bili su domaćini menadžmentu kompanije HIFA-Oil, direktoru Izudinu Ahmetliću i CoE Kemalu Mujkanoviću u dekanatu Mašinskog fakulteta. Nakon obostranog predstavljanja i prikaza najvažnijih aktivnosti obe organizacije razgovaralo se o potencijalnoj saradnji i uslugama CIP i MF UNZE u projektnom menadžmentu i internacionalizaciji. Iskazana je namjera kompanije HIFA-Oil za ulazak u nova poslovna područja te razgovarano o specijalnostima koje MF i CIP mogu pri tome da ponude. HIFA – OIL doo Tešanj posluje kao jedan od najznačajnijih distributera naftnih derivata u Bosni i Hercegovini. Tokom višedecenijskog iskustva od 2002.godine i kontinuiranog rasta izgrađeno je partnerstvo i povjerenje sa skoro 200 kompanija u ovoj branši. Danas HIFA – OIL pokriva preko 20% tržišta BiH i sa ukupno 350.000 hiljada tona derivata distribuiranih u 2018.godini od čega je preko 155 hiljada tona putnih bitumena i mazuta. Gosti su obišli i IDEA-lab MF UNZE kao i simulacijsku laboratoriju za ispitivanje lopatica vjetrenjača. Gostima je posebno predstavljen DUALSCI – Strengthening capacities for implementation of dual education in BH higher education – Jačanje kapaciteta za implementaciju dualnog obrazovanja u sektoru visokog obrazovanja u BIH. Poseban dio posjete bio je posvećen obezbjeđivanju adekvatnih ljudskih resursa za rad kompanije te elaborirana dosadašnja saradnja sa srednjim školama i fakultetima u regiji. Bilo je riječi i o konferenciji ODRŽAVANJE 2020 koju je organizovao MF UNZE. Zaključeno je da delegacija  CIP i MF UNZE čim prije posjeti kompaniju HIFA-Oil u sjedištu u Tešnju.

Back To Top