skip to Main Content

Posjeta firmi SNV-Enterijeri Nikšić (Crna Gora)

Posjeta Firmi SNV-Enterijeri Nikšić (Crna Gora)

U okviru regionalne promocije projekta DUALSCI– Jačanje kapaciteta za implementaciju dualnog obrazovanja u sektoru visokog obrazovanja u BIH (Erasmus+ program) kao i priprema za praktičnu nastavu i rad studenata odsjeka Dizajn i Tehnologije u Drvopreradi (DTD, prof.Petković je posjetio fabriku SNV-Enterijeri Nikšić (Crna Gora). Preduzeće SNV Group (http://www.snventerijeri.me/web/)  je za relativno kratko vrijeme uspjelo da se izbori za visoko mjesto na tržištu u okviru svoje djelatnosti. Odgovorni u firmi veliku pažnju posvećuju saradnji sa stručnim konsultantima, kao i praćenju savremenih trendova u dizajniranju i proizvodnji namještaja. Proizvodni program odlikuje se vrhunskim dizajnom prefinjene elegancije i visokim kvalitetom izrade. Veliki broj opremljenih objekata kao sto su turističke, poslovne i zdravstvene ustanove, te mnogobrojne kuće i stanovi, su najbolji dokaz načina rada i uspješnosti poslovne politike preduzeća. Između ostalih brojnih objekata spomenut ćemo samo hotele  ,,Sea Fort” – Sutomore,,,Porto Sole” – Sutomore,,,Nautilus” – Dobre Vode, Hotel ,,Pine” – Tivat i dr. Preduzeće SNV Group iz Nikšića osnovano je 2002. godine. U dosadašnjem periodu najviše pažnje posvećeno je stvaranju uslova za razvoj. Sa modernim infrastrukturnim sadržajem i kvalitetnim kvalifikovanim kadrom, preduzeće je za kratko vrijeme uspjelo da zauzme značajno mjesto u okviru svoje djelatnosti i van granica Crne Gore. Preduzeće je u svoj osnovni razvojni koncept ugradilo ideju postepenog održivog razvoja računajući na tradiciju drvne industrije i akumulirana znanja iz ove grane u Nikšiću, opravdanost razvoja proizvodnje na bazi sopstvene sirovinske osnove, uspostavljenu saradnju sa stručnjacima i institucijama za razne proizvodne funkcije, proizvodnju proizvoda koji supstituišu izvoz i  proizvodnju koja može biti izvozno aktivna.  U preduzeću je zaposleno dvadesetak radnika. U razgovoru sa domaćinima bilo je govora o studiju DTD na MF UNZE, potencijalima IDEA-laba i MF za saradnju, uslugama LIND laboratorije u Zenici i dr. te dogovorena posjeta studenata odsjeka DTD MF UNZE u najskorijem periodu.

Back To Top