skip to Main Content

MF UNZE: Prvi poziv za konferenciju Održavanje 2020

MF UNZE: Prvi Poziv Za Konferenciju Održavanje 2020

Na sedom sastanku Katedre za održavanje u 2020.godini usvojen je Prvi poziv autorima radova za VI konferenciju Održavanje 2020 (http://www.odrzavanje.unze.ba). Prvi poziv predstavljen je i na sjednici Naučno-nastavnog vijeća MF UNZE dana 14.07.2020. Predsjednik Naučnog odbora prof.dr D.Petković pozvao je članove MF UNZE za pomoć u elektronskoj distribuciji poziva kao i poziv za učešće sa radovima koji svojom tematikom mogu pronaći mjesto na ovoj konferenciji. Predsjednik Org.odbora v.prof.dr F.Hadžikadunić  je naglasio da je naša želja za nastavkom tradicije održavanja konferencije ODRŽAVANJE upravo ukazuje na to da želimo da živimo, radimo i postižemo dalje zajedničke rezultate i u ovim specifičnim okolnostima te posebno pocrtao značaj dosadašnjih konferencija I njihovih organizatora. Šesta konferencija ‘ODRŽAVANJE 2020’ planirana je za novembar 2020. godine. Radovi koje prihvati recenzioni I naučni odbor te koji budu  prezentirani na ovoj konferenciji štampaju se u Zborniku radova koji ima svoju štampanu i elektronsku verziju (http://www.odrzavanje.unze.ba/zbornici/index.php), a čija je indeksacija dostupna u EBSCO bazi podataka. U okviru konferencije ‘ODRŽAVANJE 2020’ planirano je održavanje i Okruglog stola na temu ’’POTENCIJALI I MOGUĆNOSTI ZA DUALNO OBRAZOVANJE INŽENJERA U OBLASTI ODRŽAVANJA’’ u okviru Erasmus+ projekta DUALSCI- Jačanje kapaciteta za implementaciju dualnog obrazovanja u sektoru visokog obrazovanja. Sve informacije o konferenciji održavanje mogu se dobiti od članova organizacijskog odbora i to v.prof.dr Fuad Hadžikadunić, predsjednik Organizacionog odbora, (hfuad@mf.unze.ba, 032 449 134), R.prof.dr Darko Petković, predsjednik Naučnog odbora (darko.petkovic@mail.com, 032 449 143) I v.a. mr. Emir Đulić, Sekretar Konferencije (emir.djulic@mf.unze.ba, 032 449 128).

Poziv za konferenciju Održavanje 2020 (PDF)
Back To Top