skip to Main Content

Dvojnim obrazovanjem brže do posla

Dvojnim Obrazovanjem Brže Do Posla

Kao dio Erazmus plus projekta „Jačanje kapaciteta u razvoju dualnog (dvojnog) visokog obrazovanja u BiH“, koji vodi Univerzitet u Istočnom Sarajevu, u Bijeljini je danas održan okrugli sto na temu „Razvoj dualnog obrazovanja u visokom obrazovanju Republike Srpske“, čiji cilj je da detektuje kompanije i institucije u kojima će studenti tokom školovanja moći da obavljaju praktičnu nastavu.

Na današnjem događaju, koji je posvećen uvođenju praktične nastave u visokoškolske ustanove, osim predstavnika Grada, odnosno, profesora Poljoprivrednog i Fakulteta poslovne ekonomije UIS-a i Ekonomskog fakulteta Subotica-Novi Sad, učestvovali su privrednici i poljoprivrednici sa područja Grada Bijeljina, kao i predstavnik bijeljinskih srednjih škola.

Prorektor za ljudske i materijalne resurse Univerziteta u Istočnom Sarajevu i koordinator projekta ispred UIS i za BiH i Srpsku, prof. dr Srđan Lalić, ocijenio je okrugli sto kao priliku ka boljem uvezivanju privrede, i visokog obrazovanja, s ciljem jačanja kapaciteta i unapređenja kvaliteta obrazovanja studenata. Važan dio tog procesa treba da bude njihova priprema da po završetku fakultetskog obrazovanja što prije dobiju realnu šansu da u praksi primijene stečena znanja i da što uspješnije odgovore na potrebe poslodavaca.

– Do sada je praksa vođena kao dio pilot-projekta i na praksu su išli studenti završnih godina fakulteta. Očekujemo da će uskoro budući akademski građani, koji upišu akreditovani studijski program dualnog obrazovanja, u programu imati 60 odsto praktične nastave u kompanijama, dok će 40 odsto nastave pohađati u učionicama, odnosno na fakultetima. Nadamo se da ćemo na kraju programa biti zadovoljni svi – studenti, privrednici i visokoškolske ustanove, a već danas ćemo kreirati partnerstvo, privrede, Gradske uprave i institucija obrazovanja. Konačan rezultat će biti unapređenje kvaliteta života svih građana, a prvenstveno mladih ljudi – izrazio je Lalić svoja očekivanja.

On je podsjetio da je projekat započet prošle godine, a predviđeno je da traje tri godine.

– U fazi je istraživanje tržišta u regijama gdje postoje fakulteti i gdje ima interesovanja za studijski program dualnog obrazovanja. Drugi korak biće da prenesemo dobra iskustva iz razvijenih zemalja, kao što su Austrija, NJemačka i Španija, čiji su univerziteti naši partneri. Osim toga, veoma je bitno iskustvo bijeljinskih srednjih škola jer su one već učestvovale u projektu dvojnog obrazovanja – istakao je Lalić.

Predstavnica Privredne komore Republike Srpske, Aleksandra Mihajlović Bijelić, ocijenila je da ova institucija ima značajnu ulogu u povezivanju tržišta rada i obrazovanja, a prepoznata je i njena uloga u Zakonu o srednjem obrazovanju i vaspitanju.

– U nedavnim izmjenama ovog Zakona data je značajnija uloga Privrednoj komori u provjeravanju uslova koje je potrebno da poslodavci ispune da bi učenicima obezbijedili pohađanje praktične nastave. Izmjenama je predviđeno i da Komora vodi registar ugovora sklopljenih između kompanija i škola. Pred ovih obaveza, Privredna komora je dužna da organizuje obuke mentora – osoba koje dolaze iz preduzeća u kojima učenici idu na praksu i koji su zaduženi za sprovođenje praktične nastave. U saradnji sa Ministarstvom prosvjete i kulture, do sada su sprovedene dvije obuke mentora – podsjetila je Mihajlović Bijelić.

Pozdravljajući učesnike okruglog stola, gradonačelnik Bijeljine Mićo Mićić naglasio je da dualno obrazovanje podrazumijeva i prilagođavanje obrazovanja potrebama tržišta rada.

– Kroz program dvojnog obrazovanja učenici i studenti naučiće ono što je primjenjivo u praksi i steći znanja koja su privredi potrebna. Gradska uprava će podržati projekat na taj način što će sa svakog fakulteta iz Bijeljine, koji pripada Univerezitetu u I. Sarajevu, primiti pet studenata koji će volontirati i proći kroz sve strukture Gradske uprave. Na taj način će moći da sagledaju funkcionisanje sistema na lokalnom nivou. Cilj je da pomognemo mladim ljudima da izaberu perspektivna zanimanja, kako bi što brže nakon školovanja došli do posla, uz praksu koju će steći u Gradskoj upravi – naglasio je Mićić.

Infobijeljina.com

Back To Top