skip to Main Content

CIP UNZE: POSJETA MS WOOD HRASNICA

CIP UNZE: POSJETA MS WOOD HRASNICA

Direktor CIP UNZE prof.dr Darko Petković posjetio je nove pogone kompanije MS Wood koji se ustrojavaju u Poslovnoj zoni Hrasnica. Naime, u cilju priprema za praktičan rad studenata odsjeka Dizajn i Tehnologije u Drvopreradi (DTD) koji tokom ljetnjeg raspusta moraju obaviti praktičan rad od 3 ECTS boda u poslovnim sistemima u BIH, prof.Petković će kao voditelj odsjeka obaviti veći broj posjeta i kontakata sa poslodavcima sa ciljem priprema za kvalitetno obavljanje ove prakse a u budućnosti i razvoj saradnje na dualnom modelu.  Domaćinu direktoru novog pogona MS Wood-a u Hrasnici ing. Tukulić Elvedinu predstavljen je Erasmus+ projekt DUALSCI – Strengthening capacities for implementation of dual education in BH higher education – Jačanje kapaciteta za implementaciju dualnog obrazovanja u sektoru visokog obrazovanja u BIH. Ing. Tukulić je naglasio da će pogon u Hrasnici do jula 2021 godine kada je planiran početak prakse studenata (cca 15 dana x 6 radnih sati) biti potpuno spreman te iskazao interes za što veće povezivanje praktičnog i teorijskog rada studenata.

Back To Top