skip to Main Content

Predstavljanje projekta DUALSCI u kompaniji Prevent Visoko

Predstavljanje Projekta DUALSCI U Kompaniji Prevent Visoko

U sklopu diseminacije aktivnosti na projektu DUALSCI – Strengthening capacities for implementation of dual education in BH higher education – Jačanje kapaciteta za implementaciju dualnog obrazovanja u sektoru visokog obrazovanja u BIH (Erasmus+ program) šef projektnog tima UNZE prof.dr Darko Petković je imao razgovor i predstavljanje projekta u kompaniji Prevent INTERIOR u Visokom. Sa svojih više od 7500 zaposlenih grupacija Prevent je najveći poslodavac u BiH i partner koji sigurno zaverđuje pažnju kada je dualno obrazovanje u pitanju. Ova kompanija je poslednjih godina postala jedan od najznačajnijih BH proizvođača namještaja kombinujući ono što su godinama proizvodili (koža, tekstil) sa novim savremenim drvenim formama. Tako su nastali proizvodi tapaciranih kreveta, stolica i dr. a ono što je posebno interesantno je program enterijera za jahte sa vlastitom proizvodnom linijom. Upravo ova fabrika u selu Goruša bila je mjesto posjete pored posjete fabrici u Topuzovom polju Domaćin u pogonu Prevent Adriatic Elvedin Tukulićem, dipl.ing. predstavio je zanimljiv dio fabrike – odjel za izradu alata za presovanje složenih geomterijskih formi od drveta. Ing. Tukulić je predstavio niz zanimljivih rješenja alata koja su urađena kako za Prevent tako i za druge BH firme te nekoliko vlastitih rješenja kompozitnih materijala koji su ugrađeni u jahtama. Pored toga grupacija ima široku paletu proizvoda (od namještaja za koncern IKEA, preko sektora ljevarstva i presvlaka do kočionih diskova za automobilski sektor) koja zahtjeva veliki broj izvršilaca sa vrlo raznolikim znanjima dominanto edukovanih kroz strukovno obrazovanje. U tom smislu su direktoru Prevent Interioru mr.sc. Zlatanu Uzunovići i voditelju HRM-a Refiji Gagula predstavljene i projektne ideje tima UNZE kao i očekivanja BH akademske zajednice od Dualsci projekta. Razgovaralo se o modalitetima saradnje u 2020.godini, planiranim novim proizvodima za 2020. godinu, interesu za praksu, izradu diplomskih i zapošljavanje većeg broja studenata sa UNZE.  Razgovaralo se i o radu na dvije nove laboratorije na MF: IT dizajn Lab i FabLab. Prof. Petković je posebno predstavio tehnologiju 3D skeniranja i značaj koji ona može imati za Prevent grupaciju. Težište razgovora je bilo na modelu dualnog (kooperativnog) obrazovanja koji u BiH koji je velika šansa posebno za drvoprerađivački sektor jer je  studij Dizajn i Tehnologije u Drvopreradi koncipiran je kao DUALNI MODEL. Do stvaranja zakonske regulative u BIH za ovaj vid studija on će biti realizovan kao model KOOPERATIVNOG studija sa brojnim partnerima u projektu. Od tih parrtnera svakako da kompanija Prevent zaslužuje posebnu pažnju. Pored prof.Petkovića na sastanku su bile i studentice Politehničkog fakulteta UNZE Nejra Mehić i Ajla Smriko koje su već započele svoj tromjesečni stručni rad na izradi završnog rada na ovom fakultetu na temama od obostranog interesa.

Back To Top