skip to Main Content

UNZE: sastanak projektnog tima unze na projektu dualsci

UNZE: Sastanak Projektnog Tima Unze Na Projektu Dualsci

U dekanatu Mašinskog fakulteta Univerziteta u Zenici održan je sastanak proširenog tima UNZE na kojem su prisustvovali dekan MF UNZE v.prof.dr Fuad Hadžikadunić, prodekan MF UNZE v.prof.dr Ibrahim Plančić, doc.dr Mirza Oruč, član tima i predstavnik Medicinskog fakulteta UNZE, šef tima UNZE na projektu Dualsci prof.dr Darko Petković i novoizabrani rektor UNZE prof.dr Jusuf Duraković. Tema sastanka su bili zaključci sa sastanaka projekta Dualsci u Foči i Mostaru, te planirane aktivnosti UNZE na projektu u drugoj godini provođenja. Zaključeno je da se nikakve kozmetičke izmjene u postojećem Zakonu o visokom obrazovanju ZDK ne mogu vršiti jer dualno obrazovanje traži mnogo sistematičniji i zakonski uređen sistem tako da će se u saradnji sa resornim ministarstvom najaktivnije raditi na tome. Prof. Petković je preuzeo obavezu kao šef tima UNZE da u saradnji sa inostranim partnerima u projektu (Njemačka, Španija, Austrija, Srbija) pripremi draft verziju Zakona o dualnom studiju u visokom obrazovanju u ZDK baziranom na preporukama EU za organizaciju ovog studija (zadovoljenje 14 kriterija kvaliteta). Draft verzija zakona dostavit će se na čitanje i poslovnim subjektima sa kojima UNZE ima odličnu saradnju da bi se dobile prve opservacije o zakonu. Razgovarano je i o mogućnostima pilot programa koji će se u narednom periodu voditi ka dualnom studiju na UNZE (Mašinski fakultet: Odsjek Održavanje na studiju 4+1 i Odsjek: Dizajn i Tehnologije u drvopreradi na konceptu 3+2) kao i Medicinskom fakultetu (departman Zdravstvo: studij Okupacione terapije i novi program Fizioterapija). Na kraju iskazan je jedinstven stav UNZE da se ovom projektu i razvoju dualnih studija daje puna podrška jer UNZE odnosno njegovi prvi fakulteti su nastali kao izraz potreba poslovnog sektora i u tom smislu UNZE radi u najznačajnijem poslovnom regionu u BiH.

 

 

 

 

Back To Top