skip to Main Content

RAZGOVOR SA MENADŽERIMA MS WOOD FOJNICA

RAZGOVOR SA MENADŽERIMA MS WOOD FOJNICA

U sklopu razvoja mreže firmi za realizaciju dualnog studija kao i ljetnjih praksi studenata smjera Dizajn i Tehnologije u Drvopreradi u Sarajevu je održan sastanak predstavnika kompanije MS Wood: CoE za nabavke Slaven Jurešić, dipl.oec. i CoE pogona Hrasnica ing.Elvedin Tukulić sa predstavnicima MF i CIP UNZE (direktor prof.dr Darko Petković i dekan MF prof.dr Fuad Hadžikadunić). Naime, u pripremi projekta za aplikaciju na WHAM program USAID-a MF je kao partner potpisao MoU sa MS Wood za organizaciju prakse studenata MF UNZE. U razgovoru je bilo govora o zakonskom okviru uređivanja dualnog studija, organizaciji prevoza za studente na relaciji Zenica-Fojnica i Zenica-Sarajevo gdje MS Wood ima svoje najveće pogone te potencijalno širenje mreže na firme koje se nalaze u grupaciji MS Wood. Prof.Petković je posebno naglasio značaj mentorstva u fabrikama tokom ove prakse pošto taj sistem još uvijek nije posebno uređen te je u tom smislu posebno naglasio ulogu stručnjaka iz prakse koje u nastavnim timovima MF UNZE imenuje za svaku akademsku godinu.

Back To Top