skip to Main Content

Održan sastanak u okviru međunarodnog projekta DUALSCI

Održan Sastanak U Okviru Međunarodnog Projekta DUALSCI

Dana 09.03.2021. godine na Medicinskom fakultetu u Foči održan je lokalni sastanak univerzitetskih partnera na projektu „Jačanje kapaciteta u implementaciji dualnog obrazovanja u BiH visokom obrazovanju“.

Sastanku su prisustvovali predstavnici Univerziteta u Sarajevu, Univerziteta u Zenici, Sveučilišta u Mostaru, Univerziteta u Istočnom Sarajevu i koordinator projekta Univerzitet u Novom Sadu.
Sastanak je organizovan u skladu sa neophodnim epidemiološkim mjerama, a sastanku je prisustvovalo ukupno 11 projektnih predstavnika.
Prisutnima se obratila prorektorica za nauku, istraživanje i razvoj Univerziteta u Istočnom Sarajevu doc. dr Jelena Krunić putem zoom platforme.
Na sastanku su sagledane dosadašnje realizovane aktivnosti, prezentovani su nacrti mogućih modela dualnog visokog obrazovanja i dogovorena buduća projektna realizacija.

Back To Top